آرشیو مطالب : صفحه ی ۲

در گفت وگو با بیو بگ تشریح شد

سیستم سلامت بیمار است، فكری شود

سیستم سلامت بیمار است، فكری شود

بهترین موسسه حقوقی و مهاجرتی كشور

بهترین موسسه حقوقی و مهاجرتی كشور
دبیر كمیته كشوری اخلاق در پژوهش های علوم پزشكی تشریح كرد؛

برنامه واكسیناسیون كووید ۱۹ درگیر چه مشكلاتی است

برنامه واكسیناسیون كووید ۱۹ درگیر چه مشكلاتی است

جدید ترین آمار مبتلایان و فوتی های همه گیری كرونا در جهان

جدید ترین آمار مبتلایان و فوتی های همه گیری كرونا در جهان
كارشناس مسئول آزمایشگاه كنترل غذا و دارو عنوان كرد؛

تأثیر غذاهای دوران ریكاوری كرونا

تأثیر غذاهای دوران ریكاوری كرونا
شانه ساز اعلام كرد؛

توزیع واكسن ایرانی كرونا از اواخر خرداد

توزیع واكسن ایرانی كرونا از اواخر خرداد

بهترین مركز برگزاری دوره های آموزشی در حوزه سرمایه گذاری

بهترین مركز برگزاری دوره های آموزشی در حوزه سرمایه گذاری

تاثیر منفی تغییر رژیم غذایی و ساعت شبانه روز بر چربی های سالم

تاثیر منفی تغییر رژیم غذایی و ساعت شبانه روز بر چربی های سالم
حریرچی عنوان كرد؛

تاخیر در تزریق دوز دوم واكسن كرونا هیچ مشكلی ایجاد نمی كند

تاخیر در تزریق دوز دوم واكسن كرونا هیچ مشكلی ایجاد نمی كند

برترین مركز خدمات ارزی بین المللی

برترین مركز خدمات ارزی بین المللی
بیوبگ BioBag