رئیس دانشگاه علوم توانبخشی و سلامت اجتماعی تشریح كرد؛

مهم ترین چالش های پاندمی کووید ۱۹

مهم ترین چالش های پاندمی کووید ۱۹

به گزارش بیو بگ رئیس دانشگاه علوم توانبخشی و سلامت اجتماعی، مهم ترین چالش های اجتماعی پاندمی کووید ۱۹ را شرح داد.


به گزارش بیو بگ به نقل از مهر، حمیدرضا خان اظهار داشت: یکی از چالش های مهم در وضعیت فعلی، کاهش تمایل مردم نسبت به تلقیح واکسن کرونا است، در صورتیکه نظریه قوی وجود دارد که در وضعیت کنونی، تکرار واکسیناسیون، و بخصوص دز سوم واکسن، می تواند به کنترل و مهار ویروس، کمک نماید. وی ادامه داد: ما در این مقطع زمانی، چالش پذیرش واکسن توسط مردم را داریم و مطالعه ای که رصدخانه اجتماعی کووید ۱۹ انجام داده، نشان میدهد که تمایل مردم به تلقیح واکسن کاهش پیدا کرده، دلیل عمده آن هم شاید تعدد منابع خبری و اعتماد کم مردم به رسانه های رسمی است و مردم کشورهای دیگر هم اعتمادشان به رسانه های رسمی کاهش پیدا کرده، چون که گروههای پزشکی و گاهی گروههای کم تخصص تر ولی با نفوذ تر، روی باور مردم نسبت به استفاده از واکسن، تاثیر می گذارند. خان که اشاره کرد: مثلا در کشور ما، حدود ۱۲ تا ۱۵ درصد مردم تمایل به واکسن ندارند و متأسفانه این عدم تمایل در گروههای صدمه پذیر و در سنین بالا اتفاق می افتد که می تواند مرگ و میر بوجود آورد، و این موضوع، یکی از عمده ترین چالش های حوزه کووید در کشور است. رئیس مرکز تحقیقات و دپارتمان سلامت در حوادث و بلایا دانشگاه علوم توانبخشی و سلامت اجتماعی، درباب چالش دیگری در زمینه کووید گفت: یکی دیگر از چالش ها که رصدخانه اجتماعی کووید ۱۹ با مطالعه، به آن رسیده است، اطلاع رسانی خطر است که باید پایه علمی پیدا کرده و ساختار مدیریت بحران در کشور هم باید ساختار واحدی داشته باشد. خان که اضافه کرد: ما اگر کرونا را بعنوان یک بحران بین المللی فرض نماییم، بنابراین مدیریت آن در کشور ما هم باید تابع قوانین بحران باشد، یعنی بدنه تخصصی در دانشگاه های علوم پزشکی و وزارت بهداشت باشد و بدنه های عملیاتی به حوزه اجرایی مانند سازمان مدیریت بحران، سازمان های همکار و پشتیبان سپرده شود. وی در مورد مدیریت کووید در تهران هم اشاره کرد: شهر تهران حدود ۱۴ تا ۱۵ میلیون نفر جمعیت دارد و در سایه لطف خداوند و زحمات دولت جدید، میزان واکسیناسیون بالا رفته، اما هنوز هسته خطر کووید، تهران است. بطوری که در تمام ادوار بجز چند ماه گذشته، تهران وضعیت قرمز داشته و سفارش ام این است که شهرداری تهران بعنوان یک حوزه اجرایی و دارای مدیریت واحد، منابع و امکانات زیاد، می تواند مدیریت کووید در تهران را بعهده بگیرد و از ظرفیت های تخصصی دانشگاه های علوم پزشکی و مجموعه وزارت بهداشت، بعنوان اتاق فکر و بدنه تخصصی استفاده گردد. البته این روش، در کلان شهرها، عملی است. رئیس دانشگاه علوم توانبخشی و سلامت اجتماعی در بیان چالش دیگری در زمینه کووید ۱۹، اظهار داشت: افزایش ظرفیت اجتماعی و سرمایه اجتماعی، ضروری می باشد، چون که مطالعات مختلف در دنیا نشان میدهد که سرمایه اجتماعی کاهش پیدا کرده و باید این سرمایه را باردیگر برگرداند. خان که اضافه کرد: راهی که برای افزایش سرمایه اجتماعی به نظر می آید، جلب مشارکت مردمی و شفافیت است و قاعدتاً چه در حوزه مداخلات مربوط به کووید و چه در حوزه مداخلات سلامت، باید بصورت شفاف با مردم ارتباط داشته باشیم و خوشبختانه بنظر می رسد که دولت جدید، بر شفافیت و سیاست های روشن تاکید دارد، همانطور که در مورد واکسن، شفاف بوده است و از نظر اینجانب، این شفافیت تأمین شده ولی اگر بخواهیم سرمایه اجتماعی را افزایش بدهیم، باید شفافیت بیشتر باشد، به مردم اعتماد کرده و مردم را مشارکت بدهیم تا مردم به مدیریت کووید ۱۹ کمک کنند. رئیس رصدخانه اجتماعی کووید ۱۹ همینطور میزان تبعیت مردم از سفارش های بهداشتی را مهم خواند و انجام مطالعه در این خصوص را لازم دانست و اضافه کرد: گاهی شنیده می شود که میزان تبعیت مردم از سفارش های بهداشتی کاهش پیدا کرده، اما باید مطالعه ای صورت گیرد تا علت کاهش مشخص شود؟ راهکاری برای افزایش آن به دست بیاید؟ و پاسخ به سوال هایی، مانند " توقع داشتن از مردم برای تبعیت از سفارش های بهداشتی، جواب می دهد یا خیر؟ آیا روش های دیگر را باید به کار گرفت؟ و روش جایگزین چیست؟ " داده شود. و ستاد ملی کرونا، کمیته علمی و دانشگاه های علوم پزشکی باید به آن فکر کنند که چطور میتوان سرمایه اجتماعی را به جامعه برگرداند. خان که گفت: بحث بازگشایی در تمام دنیا دارای نقشه و دستورالعمل است. اکنون خوشبختانه در کشور ما منطقی عمل شده است و اختیار آن به مدیران مراکز آموزشی و رؤسای دانشگاه ها سپرده شده، ولی در عین حال باید در نظر داشت که کرونا، یک بیماری موذی است و باید مراقب باشیم که با هیجان با آن برخورد نکنیم. وی ادامه داد: طی ۲۳ یا ۲۴ ماه گذشته چند اتفاق افتاد، یکی این که آموزش ها در مراکز آموزشی، به آموزش های مجازی، تغییر روش داد. و این اتفاق بدی نبود و همزمان با دنیا، ما هم نشان دادیم که همه آموزش ها الزاماً نیاز به حضور دانشجو ندارد و الزاماً نیاز به تردد دانشجویان از شهرستان ها به تهران ندارد و جهت استفاده از آموزش مجازی، زیرساخت ها توسعه پیدا کرد. ما هم اکنون می توانیم درصد زیادی از آموزش ها را مجازی عرضه بدهیم که فواید بسیار دارد و کاهش هزینه های خانواده ها و دولت و جلوگیری از تبعات بسیاری که ناشی از دوری دانشجویان جوان از خانواده هایشان است، از آن جمله اند. خان که با اشاره به این که سال ها است خان واده ها یک یا دو فرزند بیشتر ندارند، افزود: تعداد کم فرزندان و دوری آنان از خانواده، مشکلات بسیاری برای جوانان و خانواده هایشان ببار می آورد که عوارض روانی و اجتماعی دوری از خانواده برای دانشجویان جوان، از دست دادن حمایت والدین از فرزندان و حمایت فرزندان از والدین، عدم اشتغال و نداشتن درآمد دانشجویان به سبب تردد بین شهری، تبعات ناشی از مداخلات فرهنگی، همچون آنها است و لذا، سفارش ام بعنوان یک معلم، این است که اگر دانشگاه ها اختیار داشته باشند و حجمی از آموزش ها را به غیر از کارورزی ها و واحدهای عملی، مجازی ادامه بدهند و زیرساخت های خویش را گسترش بدهند، از مشکلات حضور دانشجویان غیربومی در دانشگاه ها کاسته شده و فواید بسیاری مانند افزایش ازدواج و فرزندآوری را خواهد داشت. وی اظهار داشت: در زمان دولت دهم مصوب شده بود، سازمان ها و ادارات دولتی تا ۳۰ درصد کارکنان خویش را با رعایت اولویت ها، می توانند دورکار کنند و این تصمیم خوبی بود، چون که مزایای بسیاری برای همکار دورکار به سبب بهره مندی خانواده از حضور وی در خانه و فوایدی برای دیگران به لحاظ کاهش ترددهای غیرضرور، کاهش ترافیک، کاهش آلودگی هوا و… داشت که امکانات امروزی مانند وسایل دیجیتال و اینترنت، این شرایط را امکانپذیر می کند. خان که اضافه کرد: البته جدیداً سازمان اداری و استخدامی، به ادارات دولتی اجازه داده که این شرایط را برای خان م های کارمند دارای فرزند زیر شش سال باتوجه به مقررات مربوطه فراهم نماییم. اما معتقدم که می توان از شرایط کرونا بهره برد و اجازه بدهیم که خود دستگاهها متناسب با شرایط و متناسب با بخشنامه ها، دورکاری داشته باشند. وی اظهار داشت: دولت اجازه بدهد تا دانشگاه ها باتوجه به منابع و شرایط خود، بازگشایی ها را به تدریج انجام بدهند، اجازه دورکاری و اجازه استفاده از آموزش مجازی داشته و تحولی در نظام آموزشی اتفاق بیافتد، ضمن آنکه دانشگاه ها در مدیریت بحران هایی مانند کرونا، بصورت "مأموریت محور" مداخله کرده، اساتید تحقیق کنند و یافته و شواهد علمی برای مدیریت بحران تولید شود. رئیس دانشگاه علوم توانبخشی و سلامت اجتماعی اضافه کرد: با سپردن رصدخانه اجتماعی کووید ۱۹ به این دانشگاه، مأموریت ما مشخص شد و در حوزه حوزه های اجتماعی، مطالعات بسیار خوبی انجام دادیم و نتایج آنرا برای مدیران ارشد دولت فرستادیم و حجمی از نتایج مطالعات ما در سیاست گذاری دولت، دخالت داده شد. خان که درباب میزان تاثیر یافته های علمی رصدخان ه در تصمیم گیری های دولت، اظهار داشت: تصمیم گیری مدیران ارشد، متأثر از شاخصهای مختلف و مختلف است و یافته های رصدخانه اجتماعی کووید ۱۹ هم، یک فاکتور در این تصمیم گیری ها است. بعنوان مثال، ما یافته های علمی خود در زمینه واکسیناسیون را برای مقام عالی وزارت بهداشت فرستادیم و ایشان متأثر از مطالعه ما و مطالعات دیگر، در ستاد کرونا سفارش هایی داشتند که شاید به سبب پیچیدگی پدیده و چند فاکتوری بودن آنکه قسمتی از آنها در اختیار وزارت بهداشت نیست، عملی نشده است. وی در عین حال اشاره کرد: دانشگاه علوم توانبخشی و سلامت اجتماعی، با وزارت بهداشت و مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی ارتباط خوبی دارد و توانستیم که سفارش های علمی خویش را انتقال بدهیم و درصد زیادی از آنها اعمال شده است.

1400/10/16
11:59:49
5.0 / 5
292
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)

تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب
لطفا شما هم نظر دهید
= ۴ بعلاوه ۱
بیو بگ BioBag