۲۸ مه، روز جهانی گرسنگی،

بیماری كووید-19 و تشدید گرسنگی در سرتاسر جهان

بیماری كووید-19 و تشدید گرسنگی در سرتاسر جهان

به گزارش بیو بگ خراسان رضوی گرسنگی، فقط گرسنگی ناشی از کمبود غذا نیست. گرسنگی و فقر به صورت جدایی ناپذیری با مجموعه ای از موضوعات ازجمله مراقبت های بهداشتی، فرصت های شغلی، آموزش، عدالت اجتماعی، حقوق بانوان و دختران، محیط زیست و تغییرات آب وهوایی مرتبط می باشد.


هم اکنون، برنامه جهانی غذا سازمان ملل (WFP) تعداد افراد در معرض خطر گرسنگی را بیشتر از ۲۷۰ میلیون نفر اعلام نموده و این آمار نسبت به پیش از همه گیری، دوبرابر شده است. بیماری کووید-۱۹ بحران زندگی افرادی که در گذشته با مشکلاتی مانند فقر، درگیری مسلحانه و تغییرات آب وهوایی مواجه بودند را به شدت تشدید کرده است.
۲۸ ماه مه هر سال (۷ خرداد) روز جهانی گرسنگی است. بر اساس گزارش گرسنگی سازمان ملل متحد، گرسنگی اصطلاحی است که برای تعریف دوره هایی استفاده می شود که جمعیت به علت کمبود پول، عدم دسترسی به غذا یا منابع دیگر غذایی، با ناامنی شدید غذایی روبرو شده باشند. آستانه کمبود غذا یا سوءتغذیه، کمتر از ۱۸۰۰ کالری در روز است.
نتایج بررسی بانک جهانی در ۴۸ کشور نشان داده است که تعداد قابل توجهی از افراد با کمبود غذا یا کاهش مصرف مواجهند. کالری دریافتی کاهش یافته و تغذیه افراد به خطر افتاده و دستاوردهای کاهش فقر و سلامتی را تهدید می کند و می تواند تاثیرات ماندگاری بر رشد شناختی کودکان خردسال داشته باشد.
محققان اظهار کردند: باید از بحران بیماری همه گیر درس بگیریم و تغییر را شروع نماییم. پس از گذشت بیشتر از یک سال از شیوع بیماری همه گیر کووید- ۱۹، خیلی از نگرانی ها در مورد افزایش گرسنگی و فقر تایید شده است. بررسی های سازمان ملل و بانک جهانی نشان داده است که بیماری همه گیر، برنامه اهداف توسعه پایدار جهانی ۲۰۳۰ و بخصوص هدف آخر دادن به فقر و گرسنگی را تحت تأثیر قرار داده و تلاش ها در این حوزه را به عقب بازگردانده است.
قبل از شیوع بیماری همه گیر آمار گرسنگان در جهان رو به افزایش بوده است و الان پیشبینی می شود که بدون در نظرگرفتن «گرسنگی صفر» این رقم، نزدیک به یک میلیارد نفر باشد و البته تا سال ۲۰۳۰ بین ۸۶۰ تا ۹۰۹ میلیون نفر تحت تأثیر گرسنگی قرار خواهند گرفت. بانک جهانی پیشبینی کرده است که این بیماری همه گیر تا آخر سال جاری، منجر به فقر شدید ۱۱۱ تا ۱۴۹ میلیون نفر در سرتاسر جهان خواهد شد.


حقایق کلیدی در مورد گرسنگی جهانی
در سرتاسر جهان برای تأمین جمعیت جهانی بیشتر از مقدار کافی غذا تولید می شود، اما بیشتر از ۶۹۰ میلیون نفر هنوز گرسنه هستند. گرسنگی در جهان بعد از یک دهه کاهش مداوم، درحال افزایش و ۸.۹ درصد از مردم جهان را تحت تأثیر قرار داده است. از سال ۲۰۱۸ تا ۲۰۱۹، تعداد افراد مبتلا به سوءتغذیه ۱۰ میلیون نفر افزایش پیدا کرده است و هم اکنون نزدیک به ۶۰ میلیون نفر بیشتر از سال ۲۰۱۴ سوءتغذیه دارند.
گرسنگی به شدت با فقر پیوند خورده است و این شامل تعاملات میان مجموعه ای از عوامل اجتماعی، سیاسی و جمعیتی است. افرادی که در فقر زندگی می کنند اغلب با عدم امنیت غذایی خانوار مواجه می شوند، از اقدامات نامناسب مراقبت استفاده و در محیط های ناامن زندگی می کنند که دسترسی کمی به آب با کیفیت، بهداشت و سلامت و دسترسی ناکافی یا عدم دسترسی به خدمات بهداشتی و آموزشی دارند که همه اینها گرسنگی را به دنبال خواهد داشت. مهم ترین عوامل در گرسنگی شامل موارد ذیل است.
درگیری علت اصلی گرسنگی شدید می باشد. ۷۷ میلیون نفر در ۲۲ کشور در سال ۲۰۱۹ به علت خشونت مسلحانه و ناامنی گرسنگی را تجربه کرده اند. ۷۰ درصد از ۲۰ کشور اول در معرض خطر عدم امنیت غذایی در شرایط شکننده و تحت تأثیر درگیری قرار گرفته اند. تأثیر بیماری کووید- ۱۹ می تواند ناامنی غذایی در منطقه را تا ۳۵ درصد افزایش دهد.
درگیری همینطور عامل اصلی بحران های شدید غذایی، همچون قحطی است، واقعیتی که در ماه مه ۲۰۱۸ توسط شورای امنیت سازمان ملل رسما شناخته شد. زمانی که درگیری طولانی شود، گرسنگی و سوءتغذیه بسیار بدتر می شود. درگیری ها در حال افزایش می باشد، بعضی از آنها به علت شوک های در ارتباط با آب وهوا بدتر خواهند شد. افراد و سازمان هایی که برای مقابله با گرسنگی تلاش می کنند، باید خیلی بیشتر از گذشته رویکردهای حساس به درگیری را در پیش بگیرند.
وقایع در رابطه با آب وهوا بر روی دسترسی غذا در خیلی از کشورها تأثیر گذاشته ازاین رو به افزایش ناامنی غذایی کمک کرده است. رکود اقتصادی در کشورهای وابسته به نفت و سایر درآمدهای صادراتی کالاهای اولیه هم بر میزان دسترسی به غذا تأثیر گذاشته و توانایی دسترسی مردم به غذا را کاهش داده است.
در سال ۲۰۱۹ حوادث شدید آب وهوایی حدودا ۳۴ میلیون نفر را در ۲۵ کشور به بحران غذایی سوق داد که ۷۷ درصد آنها در آفریقا بوده اند. فرسودگی و فرسایش خاک هم از مهم ترین عوامل ناپایداری تأمین سیستم های غذایی در جهان است و هزینه سبد غذایی اساسی در سه ماهه دوم سال ۲۰۲۰ بیشتر از ۱۰ درصد در ۲۰ کشور افزایش پیدا کرده است.
افزایش گرسنگی روند کاهشی ندارد. در انتهای سال ۲۰۲۰، تعداد افراد ناامن در زمینه غذا به علت بیماری کووید- ۱۹ افزایش پیدا کرده است و برای پیشگیری از وخامت بیشتر اوضاع و پیشگیری از خطر قحطی در مناطقی که در آستانه گرسنگی هستند، اقدام فوری و پایدار نیاز است.
در سال ۲۰۱۹ حدودا ۶۹۰ میلیون نفر با مشکل سوء تغذیه مواجه گشتند که از سال ۲۰۱۴ این رقم حدود ۶۰ میلیون نفر افزایش پیدا کرده است. محققان اظهار کردند: حدودا نیمی از مرگ ومیرها در کودکان زیر ۵ سال در رابطه با سوء تغذیه است. در سال ۲۰۱۹، ۲۱ درصد از کودکان زیر ۵ سال (۱۴۴ میلیون) کوتاه قد بودند و ۴۹.۵ میلیون کودک هم از بین رفتند. اثرات همه گیری، گرسنگی کودکان را زیاد می کند و پیشبینی می شود تا آخر آن، ۶.۷ میلیون کودک دیگر جان خویش را از دست خواهند داد.
در جهان برای تغذیه همه افراد روی کره زمین، غذا وجود دارد اما حدود ۶۹۰ میلیون نفر در سرتاسر جهان هر شب گرسنه می خوابند. کشاورزان، دامداران و ماهیگیران کوچک حدود ۷۰ درصد از غذای جهانی را تولید می کنند، با این وجود آنها بخصوص در معرض ناامنی غذایی قرار دارند و فقر و گرسنگی در بین جمعیت روستایی بیشترین شدت را دارد.
گرسنگی در کشورهایی که با این مشکل مواجهند مانند برخی کشورهای آفریقایی منجر به سازوکارهای مقابله ای منفی مانند معاملات کودکان، ازدواج زودهنگام و الزامی و مواردی دیگر شده است. طی پنج سال قبل نیازهای مالی برای امنیت غذایی در درخواست های بشردوستانه به صورت پیوسته افزایش پیدا کرده و حدودا دو برابر شده است. این روند نگران کننده از ۴.۷ میلیارد دلار در سال ۲۰۱۵ به ۸.۹ میلیارد دلار در سال ۲۰۲۰ رسیده است.


امنیت غذایی و کووید- ۱۹
امنیت غذایی به دسترسی و استفاده از موادغذایی مربوط می شود. وقتی شخصی همیشه به غذای مطمئن و مغذی کافی برای حفظ زندگی فعال و سالم دسترسی داشته باشد، از نظر غذایی ایمن به حساب می آید. تعداد خیلی از کشورها با افزایش سطح ناامنی حاد غذایی روبرو هستند و این موضوع، سال ها پیشرفت اقتصادی را معکوس خواهد نمود. قبل از این که بیماری همه گیر کووید-۱۹ منجر به کاهش درآمد و ایجاد اختلال در زنجیره تامین گردد، گرسنگی مزمن و حاد به علل مختلفی همچون درگیری، شرایط اقتصادی و اجتماعی، خطرات طبیعی، تغییرات آب وهوایی و آفات درحال افزایش بود. اثرات بیماری کووید- ۱۹ منجر به افزایش شدید و گسترده ناامنی غذایی در جهان شده است و حدودا خانواده های صدمه پذیر در همه کشورها را تحت تأثیر قرار داده است و انتظار می رود که این تاثیرات تا سال ۲۰۲۲ ادامه داشته باشد.
قیمت جهانی موادغذایی از ژانویه ۲۰۲۰ تابحال ۳۸درصد افزایش داشته است. قیمت ذرت ۸۰ درصد و قیمت گندم ۲۸ درصد بالاتر از ژانویه ۲۰۲۰ اعلام شده است. حتی اگر چشم انداز تولید جهانی غلات همچنان خوب باشد، اما تقاضای زیاد به همراه عدم اطمینان از شرایط آب وهوایی و شرایط اقتصادی کلان و در رابطه با بیماری همه گیر عامل افزایش قیمت خواهد بود. خطرات اصلی امنیت غذایی با افزایش قیمت و کاهش درآمد به این مفهوم است که تعداد بیشتری از خانوارها مجبور به کاهش کمیت و کیفیت مصرف مواد غذایی خود هستند. خیلی از کشورها به علت محدودیت های بیماری همه گیر، کاهش ارزش پول و سایر عوامل، تورم بالای قیمت موادغذایی را در سطح خرده فروشی تجربه می کنند که نشان دهنده اختلالات طولانی مدت در عرضه است. افزایش قیمت مواد غذایی تأثیر بیشتری بر مردم در کشورهای کم درآمد و با درآمد متوسط نسبت به کشورهای با درآمد بالا دارد، چونکه آنان سهم بیشتری از درآمد خویش را صرف خرید موادغذایی می کنند.
بعضی از تولیدکنندگان موادغذایی هم با تغییر الگوی مصرف به سمت کالاهای اصلی، با اتلاف مواد غذایی رو به رو شده اند. باآنکه ناامنی غذایی فعلی به طورکلی تحت تأثیر کمبود مواد غذایی نیست، اما اختلالات تأمین و تورم بر منابع اصلی کشاورزی مانند کودها و دانه ها یا کمبود نیروی کار طولانی مدت تأثیر می گذارد و محصول فصل آینده را کاهش خواهد داد.
بیماری کووید- ۱۹ گرسنگی را وارد زندگی بیشتر جوامع شهری کرده است. پیشبینی می شود در انتهای سال ۲۰۲۱ عدم امنیت غذایی حاد (از ۱۴۹ میلیون پیش از بیماری کووید- ۱۹ به ۲۷۰ میلیون نفر) بیشتر از ۸۰ درصد افزایش یابد. مبحث مهم این است که در سال ۲۰۲۰، بودجه ناکافی سبب شد شرکای امنیت غذایی نتوانند کمک های مورد نیاز را ارائه نمایند و کاهش مداوم جیره غذایی در کشورهایی مانند یمن به کاهش مصرف غذا منجر شده و هم اکنون، یمن یکی از چهار کشور در معرض خطر واقعی قحطی است. دنیا به یک روش بهتر برای مقابله با گرسنگی نیاز دارد. البته از سال ۱۹۷۹ در جبهه های مقابله با گرسنگی سخت سعی شده و این کار همراه با تحقیقات، نوآوری ها و حمایت ها به کاهش ۵۰ درصدی افراد در معرض کمبود غذا در سرتاسر جهان کمک کرده است.
منابع

reliefweb.int

worldbank.org

gho.unocha.org

milled.com

actionagainsthunger.org1400/03/07
23:53:35
5.0 / 5
1151
تگهای خبر: آموزش , امنیت , بهداشت , بیماری
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)

تازه ترین مطالب مرتبط بیوبگ
نظرات بینندگان در مورد این مطلب
لطفا شما هم نظر دهید
= ۹ بعلاوه ۳
بیو بگ BioBag