دبیر قرارگاه عملیاتی مقابله با كرونا عنوان كرد

تشریح آخرین وضعیت رعایت شیوه نامه های بهداشتی و معرفی استانهای برتر و ضعیف

تشریح آخرین وضعیت رعایت شیوه نامه های بهداشتی و معرفی استانهای برتر و ضعیف

دبیر قرارگاه عملیاتی مقابله با کرونا، بر لزوم برنامه ریزی ستادهای استانی مبارزه با کرونا در جهت افزایش میزان رعایت دستورالعمل های بهداشتی تصریح کرد و آخرین وضعیت رعایت شیوه نامه های بهداشتی و معرفی استانهای برتر و ضعیف در این خصوص، در دو بازه زمانی ۱۵ تا ۲۲ و همینطور اول تا ۲۲ اردیبهشت ماه را شرح داد.


به گزارش بیو بگ به نقل از ایسنا، بابک دین پرست با تشریح این مورد که رعایت پروتکلهای بهداشتی تا زمان همه گیری واکسن کرونا تنها راهکار پیش رو برای مهار بیماری کروناست؛ تصریح کرد: طبق گزارش وزارت بهداشت، میانگین رعایت پروتکلهای بهداشتی در اماکن عمومی، در بازه زمانی ۱۵ تا ۲۲ اردیبهشت ماه، در کشور، حدودا ۶۵ درصد بوده است.
دبیر قرارگاه عملیاتی کرونا با بیان این مورد که رعایت پروتکلهای بهداشتی در بازه زمانی ۱۵ تا ۲۲ اردیبهشت ماه، در سطح ۲ استان سیستان و بلوچستان و آذربایجان غربی، بین ۴۲ تا ۴۹ درصد بوده است؛ تشریح کرد: استان سیستان و بلوچستان با رعایت ۴۲ درصد پروتکلهای بهداشتی در اماکن عمومی به عنوان آخرین و استان زنجان با ۸۲ درصد، در صدر استانها قرار دارد.
وی همینطور درباره وضعیت رعایت پروتکل ها در سایر استان های کشور، اظهار داشت: رعایت پروتکلهای بهداشتی در بازه زمانی ۱۵ تا ۲۲ اردیبهشت ماه، در ۱۶ استان آذربایجان شرقی- ایلام- البرز- بوشهر- خراسان شمالی- خراسان رضوی- خوزستان – چهارمحال و بختیاری- کردستان- کهگیلویه و بویراحمد- گیلان- گلستان- لرستان- همدان- هرمزگان و مازندران، بین ۵۰ تا ۶۳ درصد بوده است.
دین پرست همینطور در مورد رعایت پروتکلهای بهداشتی در بازه زمانی ۱۵ تا ۲۲ اردیبهشت ماه، در ۸ استان اصفهان- تهران - خراسان جنوبی- فارس- قم-کرمانشاه- کرمان و مرکزی، هم اظهار داشت: میانگین رعایت پروتکلهای بهداشتی در این استان ها بین ۶۴ تا ۷۲ درصد بوده است.
وی افزود: رعایت پروتکلهای بهداشتی در (۵) استان: اردبیل- زنجان – قزوین- سمنان و یزد، بین ۷۳ تا ۸۲ درصد بوده است.
دین پرست در بخش دیگری از صحبت هایش ضمن اشاره به اهمیت رعایت بهداشت فردی در اماکن عمومی اظهار داشت: دربازه زمانی ۱۵ تا ۲۲ اردیبهشت ماه در کشور، میانگین رعایت پروتکلهای بهداشتی در این بخش حدودا ۶۷ درصد بوده است.
دبیر قرارگاه عملیاتی کرونا در این خصوص اظهار داشت: دربازه زمانی ۱۵ تا ۲۲ اردیبهشت ماه؛ سه استان سیستان و بلوچستان با ۴۸ درصد، آذربایجان غربی با ۵۰ درصد و چهارمحال و بختیاری با ۵۸ درصد، در انتهای جدول استان هایی قرار دارند که نسبت به رعایت بهداشت فردی در اماکن عمومی اقدام و استان های زنجان با ۸۳ درصد، سمنان با ۸۰ درصد و اردبیل با ۷۶ درصد، در بالای جدول این گروه از استانها قرار دارند.
موضوع ماسک از دیگر موضوعات یاد شده معاون وزیر کشور بود و در این خصوص اظهار داشت: میانگین استفاده از ماسک در اماکن عمومی، دربازه زمانی ۱۵ تا ۲۲ اردیبهشت ماه در کشور، ۶۶ درصد بوده است.
دین پرست در این خصوص تصریح کرد: دربازه زمانی ۱۵ تا ۲۲ اردیبهشت ماه؛ سه استان سیستان و بلوچستان با ۴۲ درصد، آذربایجان غربی با ۵۱ درصد و گلستان با ۵۵ درصد، در انتهای جدول استانهایی قرار دارند که نسبت به استفاده از ماسک در اماکن عمومی اقدام و استان های زنجان با ۸۳ درصد، یزد با ۸۲ درصد و سمنان با ۷۸ درصد، در بالای جدول این گروه از استانها قراردارند.
دبیر قرارگاه عملیاتی مقابله با کرونا در مورد رعایت فاصله گذاری اجتماعی هم اظهار داشت: میانگین رعایت فاصله گذاری در اماکن عمومی، در بازه زمانی ۱۵ تا ۲۲ اردیبهشت ماه در کشور، ۶۴ درصد بوده است.
وی در این خصوص اظهار داشت: در بازه زمانی ۱۵ تا ۲۲ اردیبهشت ماه؛ سه استان سیستان و بلوچستان با ۴۲ درصد، آذربایجان غربی با ۴۹ درصد و گلستان با ۵۴ درصد، در انتهای جدول استانهایی قرار دارند که نسبت به رعایت فاصله گذاری در اماکن عمومی، اقدام و استان های زنجان با ۸۲ درصد، یزد با ۸۱ درصد و سمنان با ۷۸ درصد، در بالای جدول این گروه از استانها قرار دارند.
معاون وزیر کشور ضمن اشاره به اهمیت مبحث تهویه هوای مناسب در اماکن عمومی، جهت مهار بیماری کرونا، افزود بر اساس گزارش متخصصین بهداشتی هم اظهار داشت: میانگین رعایت تهویه مناسب در اماکن عمومی، در بازه زمانی ۱۵ تا ۲۲ اردیبهشت ماه درکشور، ۶۷ درصد بوده است.
وی افزود: رعایت پروتکلهای بهداشتی در (۵) استان: اردبیل- زنجان – قزوین- سمنان و یزد، بین ۷۳ تا ۸۲ درصد بوده است.
دین پرست در بخش دیگری از صحبت هایش ضمن اشاره به اهمیت رعایت بهداشت فردی در اماکن عمومی اظهار داشت: دربازه زمانی ۱۵ تا ۲۲ اردیبهشت ماه در کشور، میانگین رعایت پروتکلهای بهداشتی در این بخش حدودا ۶۷ درصد بوده است.
دبیر قرارگاه عملیاتی کرونا در این خصوص اظهار داشت: دربازه زمانی ۱۵ تا ۲۲ اردیبهشت ماه؛ سه استان سیستان و بلوچستان با ۴۸ درصد، آذربایجان غربی با ۵۰ درصد و چهارمحال و بختیاری با ۵۸ درصد، در انتهای جدول استان هایی قرار دارند که نسبت به رعایت بهداشت فردی در اماکن عمومی اقدام و استان های زنجان با ۸۳ درصد، سمنان با ۸۰ درصد و اردبیل با ۷۶ درصد، در بالای جدول این گروه از استانها قرار دارند.
موضوع ماسک از دیگر موضوعات یاد شده معاون وزیر کشور بود و در این خصوص اظهار داشت: میانگین استفاده از ماسک در اماکن عمومی، دربازه زمانی ۱۵ تا ۲۲ اردیبهشت ماه در کشور، ۶۶ درصد بوده است.
دین پرست در این خصوص تصریح کرد: دربازه زمانی ۱۵ تا ۲۲ اردیبهشت ماه؛ سه استان سیستان و بلوچستان با ۴۲ درصد، آذربایجان غربی با ۵۱ درصد و گلستان با ۵۵ درصد، در انتهای جدول استانهایی قرار دارند که نسبت به استفاده از ماسک در اماکن عمومی اقدام و استان های زنجان با ۸۳ درصد، یزد با ۸۲ درصد و سمنان با ۷۸ درصد، در بالای جدول این گروه از استانها قراردارند.
دبیر قرارگاه عملیاتی مقابله با کرونا در مورد رعایت فاصله گذاری اجتماعی هم اظهار داشت: میانگین رعایت فاصله گذاری در اماکن عمومی، در بازه زمانی ۱۵ تا ۲۲ اردیبهشت ماه درکشور، ۶۴ درصد بوده است.
وی در این خصوص اظهار داشت: در بازه زمانی ۱۵ تا ۲۲ اردیبهشت ماه؛ سه استان سیستان و بلوچستان با ۴۲ درصد، آذربایجان غربی با ۴۹ درصد و گلستان با ۵۴ درصد، در انتهای جدول استانهایی قرار دارند که نسبت به رعایت فاصله گذاری در اماکن عمومی، اقدام و استان های زنجان با ۸۲ درصد، یزد با ۸۱ درصد و سمنان با ۷۸ درصد، در بالای جدول این گروه از استانها قرار دارند.
معاون وزیر کشور ضمن اشاره به اهمیت مبحث تهویه هوای مناسب در اماکن عمومی، جهت مهار بیماری کرونا اضافه کرد: میانگین رعایت تهویه مناسب در اماکن عمومی، در بازه زمانی ۱۵ تا ۲۲ اردیبهشت ماه درکشور، ۶۷ درصد بوده است.
دین پرست در مورد وضعیت استان ها در این حوزه اظهار داشت: دربازه زمانی ۱۵ تا ۲۲ اردیبهشت ماه؛ سه استان سیستان و بلوچستان با ۴۶ درصد، آذربایجان غربی با ۵۶ درصد و گلستان با ۵۷ درصد، در انتهای جدول استانهایی قرار دارند که نسبت به رعایت تهویه مناسب در اماکن عمومی اقدام و استان های زنجان با ۸۳ درصد، سمنان با ۷۹ درصد و قزوین با ۷۸ درصد، در رتبه های نخست این گروه از استانها قراردارند.
دبیر قرارگاه عملیاتی کرونا در مورد آخرین وضعیت کشوری نتایج اقدامات ناشی از تشدید بازرسی ها در بازه زمانی ۱۵ تا ۲۲ اردیبهشت هم اظهار داشت: از مجموع تعداد کل ۳۵۷۷۸۰۷ مرکز تهیه، توزیع و عرضه و فروش مواد غذایی، اماکن عمومی و واحدهای کارگاهی، در این بازه زمانی، تعداد ۲۵۹۳۳۳ واحد مورد بازرسی واقع شده اند.
وی افزود: در نتیجه این بازرسی ها؛ ۳۱۸۷۴ مورد منجر به دادن تذکر و معرفی به مراجع قضایی گردیده و ۱۷۴۱ مورد هم پلمب صورت پذیرفته است.
دبیر قرارگاه عملیاتی مقابله با کرونا در بخش دیگری از صحبت هایش به روند کند، غیر قابل پذیرش و نگران کننده میانگین رعایت پروتکلهای بهداشتی در اماکن عمومی و در سطح اغلب استانهای کشور اشاره نمود و اظهار داشت: میانگین رعایت پروتکلهای بهداشتی در اماکن عمومی از حدودا ۶۲ درصد در بازه زمانی اول تا هشتم اردیبهشت ماه، به قریب ۶۵ درصد، در بازه زمانی ۱۵ تا ۲۲ اردیبهشت ماه، افزایش پیدا کرده است که با میانگین ۹۵ درصدی مورد انتظار فاصله بسیاری داشته و لزوم دارد که ستادهای استانی مبارزه با بیماری کرونا و بخصوص کمیته نظارت وزارت بهداشت، اهتمام بیشتری در جهت نظارت بر رعایت پروتکلهای بهداشتی و برخورد قانونی با ناقضین آن معمول دارند.
وی افزود: در طول سه هفته اول اردیبهشت ماه، دو استان سیستان و بلوچستان با افزایش میزان رعایت پروتکلهای بهداشتی از ۲۳ درصد به ۴۲ درصد، کماکان در رتبه ۳۱ کشوری و آذربایجان غربی با ارتقای میزان رعایت پروتکلهای بهداشتی از ۴۵ درصد به ۴۹ درصد، همچنان در رتبه ۳۰ جدول استانهای کشور قرار دارد و ستاد های مبارزه با بیماری کرونا در این دو استان که ماههاست در انتهای جدول استانی جای گرفته اند و میزان رعایت بعضی از شاخص ها در این دو استان، حتی حدود ۵۰ درصد استانهای موفق در این عرصه می باشد، به همراه دیگر استانها که سطح رعایت پروتکلهای بهداشتی در آنها، با میانگین کشوری و سطح مورد انتظار فاصله جدی دارند، بایستی با جدیت و برنامه ریزی مناسب، نسبت به شناسایی نقاط ضعف موجود و برداشتن گام های موثر در جهت جبران عقب افتادگی های موجود اقدام نمایند.

دین پرست همینطور به افزایش ناچیز میانگین رعایت بهداشت فردی در اماکن عمومی، از ۶۵ درصد در بازه زمانی اول تا هشتم اردیبهشت ماه، به ۶۸ درصد در بازه زمانی ۱۵ تا ۲۲ اردیبهشت ماه، اشاره نمود و اظهار داشت: میانگین استفاده از ماسک در اماکن عمومی، از ۶۲ درصد در بازه زمانی اول تا هشتم اردیبهشت ماه، به ۶۶ درصد در بازه زمانی ۱۵ تا ۲۲ اردیبهشت ماه، افزایش پیدا کرده است.
معاون وزیر کشور با اظهار این مورد که میانگین رعایت فاصله گذاری در اماکن عمومی هم از ۶۱ درصد در بازه زمانی اول تا هشتم اردیبهشت ماه، به ۶۵ درصد در بازه زمانی۱۵ تا ۲۲ اردیبهشت ماه، افزایش پیدا کرده است خاطرنشان کرد: در بخش رعایت تهویه مناسب دراماکن عمومی هم شاهد رشد بسیار ناچیز هستیم و در این خصوص میانگین رعایت تهویه مناسب در اماکن عمومی از ۶۳ درصد در بازه زمانی اول تا هشتم اردیبهشت ماه، به ۶۷ درصد در بازه زمانی ۱۵ تا ۲۲ اردیبهشت ماه، افزایش پیدا کرده است.

بر اساس گزارش پایگاه اطلاع رسانی وزارت کشور، دبیر قرارگاه عملیاتی مقابله با کرونا در انتها با تشریح این مورد که از مجموع کل ۳۵۷۷۸۰۷ مرکز تهیه، توزیع و عرضه و فروش مواد غذایی، اماکن عمومی و واحدهای کارگاهی، دربازه زمانی سه هفته اول اردیبهشت ماه، مجموعاً تعداد ۸۷۱۳۶۶ واحد توسط تیم های نظارت وزارت بهداشت مورد بازرسی واقع شده اند، اظهار داشت: در نتیجه این بازرسی ها؛۱۱۱۸۹۶ مورد منجر به دادن تذکر و معرفی به مراجع قضایی گردیده و در۱۰۶۴۳ مورد نیز، منجر به پلمب واحدهای صنفی شده است.

منبع:

1400/02/28
21:48:30
5.0 / 5
1175
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)

تازه ترین مطالب مرتبط بیوبگ
نظرات بینندگان در مورد این مطلب
لطفا شما هم نظر دهید
= ۸ بعلاوه ۱
بیو بگ BioBag